Dostawa

Małe gabaryty
dostarczamy samochodem własnym,
cena umowna.
Razem z transportem paliwa oferujemy rozładunek towaru i dostarczenie go na miejsce wskazane przez klienta.

Wieksze gabaryty (max. 26 t)
transport ciężarówką naszego partnera handlowego, cena 32 CZK/km.