Doprava

Menší množství
přepravujeme vlastním automobilem,
cena smluvní.
Součástí dopravy je i možné vyložení nákladu
a přenesení na místo označené klientem.

Větší množství (max. 26 t)
kamionová přeprava naším smluvním partnerem,
cena 32 Kč/km.

Balené brikety lze zakoupit také přímo v sídle společnosti.